From Xian to Beijing by Trains

Train #Z152 by China Railway
01:43
XAY Xian, Shaanxi
12h 43m train ride
14:26
Beijing West
Train #Z76 by China Railway
01:50
XAY Xian, Shaanxi
12h 42m train ride
14:32
Beijing West
Train #K1364 by China Railway
13:00
XAY Xian, Shaanxi
15h 32m train ride
04:32
+1
Beijing West
Train #T56 by China Railway
21:15
XAY Xian, Shaanxi
13h 30m train ride
10:45
+1
Beijing West
Train #T8 by China Railway
22:47
XAY Xian, Shaanxi
13h 44m train ride
12:31
+1
Beijing West

From Xian Xianyang Airport to Beijing by Flights

Flight #MU5715 by China Eastern Airlines
06:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #MU5715 with China Eastern Airlines in Economy
08:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2943 by China Eastern Airlines
06:05
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 50m flight #MU2943 with China Eastern Airlines in Economy
07:55
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2371 by China Eastern Airlines
06:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #MU2371 with China Eastern Airlines in Economy
08:30
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9409 by China Southern Airlines
06:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9409 with China Southern Airlines in Economy
08:30
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2101 by China Eastern Airlines
08:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #MU2101 with China Eastern Airlines in Economy
09:55
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9624 by China Southern Airlines
08:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9624 with China Southern Airlines in Economy
10:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CA1206 by Air China
08:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #CA1206 with Air China in Economy
10:25
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #ZH1206 by Shenzhen Airlines
08:40
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #ZH1206 with Shenzhen Airlines in Economy
10:35
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2103 by China Eastern Airlines
09:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #MU2103 with China Eastern Airlines in Economy
10:55
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9091 by China Southern Airlines
09:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9091 with China Southern Airlines in Economy
11:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9137 by China Southern Airlines
09:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9137 with China Southern Airlines in Economy
11:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU3355 by China Eastern Airlines
10:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #MU3355 with China Eastern Airlines in Economy
12:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ3174 by China Southern Airlines
10:15
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ3174 with China Southern Airlines in Economy
12:15
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU3057 by China Eastern Airlines
10:20
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #MU3057 with China Eastern Airlines in Economy
12:20
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CA1232 by Air China
11:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h 5m flight #CA1232 with Air China in Economy
13:05
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #ZH1232 by Shenzhen Airlines
11:10
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #ZH1232 with Shenzhen Airlines in Economy
13:05
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2105 by China Eastern Airlines
11:20
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #MU2105 with China Eastern Airlines in Economy
13:20
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9623 by China Southern Airlines
11:20
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9623 with China Southern Airlines in Economy
13:20
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9133 by China Southern Airlines
11:20
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9133 with China Southern Airlines in Economy
13:20
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2107 by China Eastern Airlines
12:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #MU2107 with China Eastern Airlines in Economy
14:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9555 by China Southern Airlines
12:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9555 with China Southern Airlines in Economy
14:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9135 by China Southern Airlines
12:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9135 with China Southern Airlines in Economy
14:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #ZH1290 by Shenzhen Airlines
12:20
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #ZH1290 with Shenzhen Airlines in Economy
14:15
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CA1290 by Air China
12:20
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #CA1290 with Air China in Economy
14:15
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CA1210 by Air China
13:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #CA1210 with Air China in Economy
15:25
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #ZH1210 by Shenzhen Airlines
13:35
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #ZH1210 with Shenzhen Airlines in Economy
15:30
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2109 by China Eastern Airlines
14:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #MU2109 with China Eastern Airlines in Economy
15:55
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9517 by China Southern Airlines
14:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9517 with China Southern Airlines in Economy
16:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9134 by China Southern Airlines
14:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9134 with China Southern Airlines in Economy
16:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CA1224 by Air China
15:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #CA1224 with Air China in Economy
17:25
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #ZH1224 by Shenzhen Airlines
15:40
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #ZH1224 with Shenzhen Airlines in Economy
17:35
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2111 by China Eastern Airlines
16:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h 5m flight #MU2111 with China Eastern Airlines in Economy
18:05
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9473 by China Southern Airlines
16:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9473 with China Southern Airlines in Economy
18:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9136 by China Southern Airlines
16:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9136 with China Southern Airlines in Economy
18:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2113 by China Eastern Airlines
16:05
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #MU2113 with China Eastern Airlines in Economy
18:05
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9627 by China Southern Airlines
17:20
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9627 with China Southern Airlines in Economy
19:20
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9139 by China Southern Airlines
17:20
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9139 with China Southern Airlines in Economy
19:20
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CA1202 by Air China
17:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #CA1202 with Air China in Economy
19:25
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #ZH1202 by Shenzhen Airlines
17:40
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #ZH1202 with Shenzhen Airlines in Economy
19:35
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2115 by China Eastern Airlines
18:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #MU2115 with China Eastern Airlines in Economy
19:55
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9602 by China Southern Airlines
18:00
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9602 with China Southern Airlines in Economy
20:00
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CA1472 by Air China
19:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CA1472 with Air China in Economy
21:30
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #ZH1472 by Shenzhen Airlines
19:35
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #ZH1472 with Shenzhen Airlines in Economy
21:30
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #ZH1236 by Shenzhen Airlines
20:25
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #ZH1236 with Shenzhen Airlines in Economy
22:20
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CA1236 by Air China
20:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 55m flight #CA1236 with Air China in Economy
22:25
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU4651 by China Eastern Airlines
21:15
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #MU4651 with China Eastern Airlines in Economy
23:15
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ6947 by China Southern Airlines
21:15
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ6947 with China Southern Airlines in Economy
23:15
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2117 by China Eastern Airlines
21:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
1h 45m flight #MU2117 with China Eastern Airlines in Economy
23:15
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9626 by China Southern Airlines
21:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9626 with China Southern Airlines in Economy
23:30
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #MU2119 by China Eastern Airlines
22:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #MU2119 with China Eastern Airlines in Economy
00:30
+1
PEK Capital Airport, Beijing
Flight #CZ9625 by China Southern Airlines
22:30
XIY Xian Xianyang Airport, Shanxi
2h flight #CZ9625 with China Southern Airlines in Economy
00:30
+1
PEK Capital Airport, Beijing

From Xian North to Beijing by Trains

Train #G652 by China Railway
07:52
EAY Xian North, Shaanxi
5h 34m ride in train #G652, Second Class Seat
13:26
Beijing West
Train #G672 by China Railway
09:11
EAY Xian North, Shaanxi
6h ride in train #G672, Second Class Seat
15:11
Beijing West
Train #G26 by China Railway
09:18
EAY Xian North, Shaanxi
4h 32m ride in train #G26, Second Class Seat
13:50
Beijing West
Train #G656 by China Railway
10:03
EAY Xian North, Shaanxi
5h 26m ride in train #G656, Second Class Seat
15:29
Beijing West
Train #G662 by China Railway
10:43
EAY Xian North, Shaanxi
5h 58m ride in train #G662, Second Class Seat
16:41
Beijing West
Train #G660 by China Railway
11:13
EAY Xian North, Shaanxi
5h 38m ride in train #G660, Second Class Seat
16:51
Beijing West
Train #G658 by China Railway
12:44
EAY Xian North, Shaanxi
5h 42m ride in train #G658, Second Class Seat
18:26
Beijing West
Train #G430 by China Railway
13:15
EAY Xian North, Shaanxi
8h 58m ride in train #G430, Second Class Seat
22:13
Beijing West
Train #G88 by China Railway
13:30
EAY Xian North, Shaanxi
4h 25m ride in train #G88, Second Class Seat
17:55
Beijing West
Train #G664 by China Railway
14:38
EAY Xian North, Shaanxi
6h ride in train #G664, Second Class Seat
20:38
Beijing West
Train #G4016 by China Railway
15:44
EAY Xian North, Shaanxi
6h 5m ride in train #G4016, Second Class Seat
21:49
Beijing West
Train #G666 by China Railway
16:00
EAY Xian North, Shaanxi
5h 31m ride in train #G666, Second Class Seat
21:31
Beijing West
Train #G674 by China Railway
17:21
EAY Xian North, Shaanxi
5h 47m ride in train #G674, Second Class Seat
23:08
Beijing West
Train #G670 by China Railway
17:59
EAY Xian North, Shaanxi
5h 30m ride in train #G670, Second Class Seat
23:29
Beijing West
Train #G90 by China Railway
18:24
EAY Xian North, Shaanxi
4h 24m ride in train #G90, Second Class Seat
22:48
Beijing West

Popular Routes in China

How to get from Xian to Beijing

Travelling between Xian and Beijing is possible by flight and train. Flight guarantees the fastest travel on this route. Train is the slowest option.

The most expensive ticket will cost you CNY 1,233 if you go by flight; to keep it budget-friendly, opt for a train which will set you back mere CNY 944.

How long does it take to get from Xian to Beijing?

It can take you anywhere between 2 and 16 hours to travel between Xian and Beijing depending on the means of transport you choose.

Flight is the fastest way to travel between Xian and Beijing. Flight will bring you to your destination in 1h 30m. Train does a much slower job and take about 15h 32m to reach Beijing.

How much does it cost to get from Xian to Beijing?

Travelling between Xian and Beijing can be as cheap as CNY 944 if you opt for a China Railway train and as expensive as CNY 1,233 if you buy a Hainan Airlines flight ticket.

Here is the list of how much you can expect to pay travelling by each means of transport available for this route.

How many trips per day are there between Xian and Beijing ?

  • 29 from Shaanxi to Beijing starting from 01:43 Xian until 22:47 Xian
  • 1 from Shaanxi to Beijing starting from 16:15 Yanan Airport until 16:15 Yanan Airport

Check above for a bus, train, flight and ferry timetable from Xian to Beijing.

What mode of transportation is the best one for my route?

Flights

Flying is the fastest and often the most expensive way to travel from Shaanxi to Beijing, but with a bit of luck you can score very good deals for as little as CNY 1,233.

Things to remember: Note that some of the airlines may have restrictions on checked luggage weight or require paying extra for check-in, choosing seats or transportation of oversized luggage.

If opting for a flight, calculate the time you will spend getting to and from the airports as well as the waiting time before your flight, getting through immigration in case of an international flight and recovering your checked luggage.

In certain cases all these procedures can add no less than 5 hours to your total travel time.

Airlines flying between Shaanxi and Beijing

Hainan Airlines

Train

Train is a often a great choice for long-haul travel especially if you opt for a night sleeper train with berths which will allow you to sleep all your journey through. To make the most of your train journey, choose the class of your ticket wisely.

Note that there are air-conditioned and fan-only carriages; private compartments for 2 or 4; hard and soft seats.
Though the upper class you get the smoother is your journey, often second class air-conditioned or fan-only sleepers are a good money saving alternative.

What is the most popular transport to get from Xian to Beijing?

There is a choice of transportation means any time of the day with train remaining the most popular option due to their reasonable pricing and comfort.

Out of 1000 travellers who bought tickets for this route

  • 1000 took a train